Grebo, Northern: Jedepo ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Grebo, Northern: Jedepo
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Grebo, Northern [gbo]
Trạng thái ngôn ngữ: Not Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 10338
IETF Language Tag: gbo-x-HIS10338
ROD mã ngôn ngữ:

Các bài đã có sẵn bằng Grebo, Northern: Jedepo

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Grebo, Northern - (The Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho Grebo, Northern: Jedepo

Jedepo

Nơi Grebo, Northern: Jedepo được nói

Liberia

Các ngôn ngữ liên quan đến Grebo, Northern: Jedepo

Thông tin về Grebo, Northern: Jedepo

Dân số: 84,500

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.