Grebo: Chedepo ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Grebo: Chedepo
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Grebo, Northern [gbo]
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 10336
IETF Language Tag: gbo-x-HIS10336
ROD mã ngôn ngữ: 10336

Mẫu của Grebo: Chedepo

Grebo Northern Chedepo - Christ's Death Resurrection.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Grebo: Chedepo

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Trở thành bạn của Chúa

Tuyển tập các truyện tích Kinh thánh bằng âm thanh và thông điêoj truyền giảng đem đến những giải thích về sự cứu rỗi và dạy dỗ về niềm tin Cơ đốc

Tải xuống Grebo: Chedepo

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Grebo, Northern - (The Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho Grebo: Chedepo

Chedepo
Chedepo/ Grebo
Chedepo: Grebo
Chedepo Grego
Grebo Chedepo

Nơi Grebo: Chedepo được nói

Liberia

Các ngôn ngữ liên quan đến Grebo: Chedepo

Thông tin về Grebo: Chedepo

Dân số: 84,500

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.