Gbaya, Northwest: Yaayuwee ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Gbaya, Northwest: Yaayuwee
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Gbaya, Northwest [gya]
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 10111
IETF Language Tag: gya-x-HIS10111
ROLV (ROD) Mã đa dạng ngôn ngữ: 10111

Các bài đã có sẵn bằng Gbaya, Northwest: Yaayuwee

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film - Gbaya, Northwest - (Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Gbeya - (Jesus Film Project)
The New Testament - Gbaya, Northwest - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho Gbaya, Northwest: Yaayuwee

Gbaya, Northwest: Yaáyuwee (Tên bản xứ)
Kalla
Yaáyuwee
Yaiwe

Nơi Gbaya, Northwest: Yaayuwee được nói

Cameroon
Central African Republic
Nigeria

Các ngôn ngữ liên quan đến Gbaya, Northwest: Yaayuwee

Nhóm người nói Gbaya, Northwest: Yaayuwee

Baya

Thông tin về Gbaya, Northwest: Yaayuwee

Dân số: 267,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.