QUyên góp cho GRN

QUyên góp cho GRN

Cảm ơn bạn đã xem xét đóng góp cho Mạng lưới ghi âm toàn cầu.

Bạn có thể quyên góp bằng séc, tiền mặt hoặc các phương thức khác trực tiếp đến văn phòng GRN địa phương ở quốc gia của bạn. Quà tặng có thể được chỉ định cho bất kỳ mục đích nào tại quốc gia đó.

Tham gia ngay:

USD - GRN Hoa Kỳ

AUD - GRN Úc

CAD - GRN Canada

EURO - GRN Châu Âu

GBP - GRN Vương quốc Anh

Rand - GRN Nam Phi

Để biết thêm thông tin hoặc đóng góp bằng các phương tiện khác, hãy liên hệ với văn phòng gần nhất của bạn.

  • Another way you can support GRN financially is through a bequest.

  • GRN muốn tôn vinh Chúa trong tất cả các vấn đề liên quan đến tài chính, bao gồm cả cách chúng ta có được tài chính và cách chúng ta quản lý quỹ của mình.

  • Các dự án, chi phí dự tính và các dự án hiện thời

Thông tin liên quant

Cùng dự phần - Chưa từng nghĩ đến mục vụ nào đó? Không vấn đề, có rất nhiều cách để bạn dự phần vào mục vụ của GRN.

Chính sách tài chính - GRN muốn tôn vinh Chúa trong tất cả các vấn đề liên quan đến tài chính, bao gồm cả cách chúng ta có được tài chính và cách chúng ta quản lý quỹ của mình.

Projects - What's being done, and how you can help.

Southern Africa Projects - You can help GRN Southern Africa in the task of "telling the story of Jesus in every language". Read about our current projects.