Jamaica

Thông tin về Jamaica

Region:Châu Mỹ
Capital:Kingston
Population:2,730,000
Area (sq km):10,991
FIPS Country Code:JM
ISO Country Code:JM
GRN Office:

Map of Jamaica

Map of Jamaica

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Jamaica

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

English: USA [United States of America] [eng]

Jamaican English Creole - ISO Language [jam]

Những hội nhóm ở Jamaica

Americans, U.S.; Arab, Lebanese; British; Cuban; Deaf; East Indian; Han Chinese, Hakka; Jamaicans; Jew, English Speaking; Portuguese;