Haiti

Thông tin về Haiti

Region: Châu Mỹ
Capital: Port-au-Prince
Population: 11,725,000
Area (sq km): 27,400
FIPS Country Code: HA
ISO Country Code: HT
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Haiti

Map of Haiti

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Haiti

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

French [France] - ISO Language [fra]

Haitian Creole - ISO Language [hat]

Những hội nhóm ở Haiti

Americans, U.S. ▪ Arab ▪ Deaf ▪ Dominicans ▪ French ▪ Haitian ▪ Jew, French Speaking