Barbados

Thông tin về Barbados

Region:Châu Mỹ
Capital:BRIDGETOWN
Population:257,000
Area (sq km):430
FIPS Country Code:BB
ISO Country Code:BB
GRN Office:

Map of Barbados

Map of Barbados

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Barbados

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

English: USA [United States of America] [eng]

Những hội nhóm ở Barbados

Americans, U.S.; Barbadian; British; Deaf; Greek; Han Chinese, Mandarin; South Asian, general;