Aruba

Thông tin về Aruba

Region:Châu Mỹ
Capital:Sint Nicolaas
Population:102,384
Area (sq km):193
FIPS Country Code:AA
ISO Country Code:AW
GRN Office:

Map of Aruba

Map of Aruba

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Aruba

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

Papiamentu [Netherlands Antilles] - ISO Language [pap]

Những hội nhóm ở Aruba

Americans, U.S.; Antillean Creole, Papiamentu; Deaf; Dutch; Filipino, Tagalog; Haitian; Han Chinese, Mandarin; Jamaicans; Jew, English Speaking; Latin American;