Namibia

Thông tin về Namibia

Region: Châu Phi
Capital: Windhoek
Population: 2,212,000
Area (sq km): 823,144
FIPS Country Code: WA
ISO Country Code: NA
GRN Office: GRN Offices in Africa

Map of Namibia

Map of Namibia

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Namibia

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 19

Dhimba [Angola] - ISO Language [dhm]

Fwe [Namibia] - ISO Language [fwe]

Gobabis Ju/'hoansi [Namibia] [ktz]

Hai|ǁom [Namibia] - ISO Language [hgm]

Herero [Namibia] - ISO Language [her]

Khoekhoe [Namibia] - ISO Language [naq]

Khoekhoe: Damara & Nama [Namibia] [naq]

Khwe [Namibia] [xuu]

!Kung Ekoka [Namibia] - ISO Language [knw]

!Kung Mangetti Dune [Namibia] [vaj]

Kwangali [Namibia] - ISO Language [kwn]

Kwangali: Sambyu [Namibia] [kwn]

Kwe: Buka [Namibia] [xuu]

‡Kx'auǁ'eisi [Namibia] [ktz]

Nama: Namibia [naq]

Ndonga [Namibia] - ISO Language [ndo]

Oshiwambo: Mbadja [Namibia] [kua]

Thimbukushu [Namibia] - ISO Language [mhw]

Tsumkwe Ju/'hoansi [Namibia] [ktz]

Những hội nhóm ở Namibia

Afrikaner ▪ Ambo, Ndonga ▪ Baster, Rehobother ▪ British ▪ Chokwe ▪ Coloured ▪ Deaf ▪ Dhimba ▪ Fwe ▪ Gciriku ▪ German ▪ Heikum ▪ Herero ▪ Jew, English Speaking ▪ Kung-Ekoka ▪ Kung-Gobabis ▪ Kung-Tsumkwe ▪ Kwambi ▪ Kwanyama ▪ Kxoe, Khwe, Xun ▪ Lozi ▪ Luchazi ▪ Luyana, Kwangali ▪ Luyana, Lui ▪ Mangetti Dune !Xung ▪ Masi, Mashi ▪ Mbalanhu ▪ Mbukushu ▪ Nama ▪ Namibians ▪ Naro, Nharon ▪ Nusan, Xoo ▪ Nyemba, Ngangela ▪ Subia ▪ Tswana ▪ Umbundu ▪ Vasekela Bushman ▪ Yeyi

Thông tin về Namibia

Recording Genesis in the Ju'Hoan language - The first Biblical content in this Namibian language!

Khoe and San Language Project - Recordings made in the 1970s and 80s for the Khoe and San peoples are now needing evaluation. The Khoe and San peoples live in remote areas and it is important to evaluate recordings and improve distribution to these peoples.