Saint Vincent và Grenadines

Thông tin về Saint Vincent và Grenadines

Region: Châu Mỹ
Capital: KINGSTOWN
Population: 103,000
Area (sq km): 389
FIPS Country Code: VC
ISO Country Code: VC
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Saint Vincent và Grenadines

Map of Saint Vincent và Grenadines

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Saint Vincent và Grenadines

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

Vincentian English Creole [Saint Vincent and the Grenadines] - ISO Language [svc]

Những hội nhóm ở Saint Vincent và Grenadines

Afro-Vincentian ▪ Americans, U.S. ▪ Arab, Syrian ▪ Black Carib ▪ British ▪ Deaf ▪ East Indian ▪ French ▪ Latin American ▪ Portuguese ▪ Spaniard