Saint Vincent và Grenadines

Thông tin về Saint Vincent và Grenadines

Region:Châu Mỹ
Capital:KINGSTOWN
Population:109,000
Area (sq km):389
FIPS Country Code:VC
ISO Country Code:VC
GRN Office:

Map of Saint Vincent và Grenadines

Map of Saint Vincent và Grenadines

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Saint Vincent và Grenadines

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

Vincentian English Creole [Saint Vincent and the Grenadines] - ISO Language [svc]

Những hội nhóm ở Saint Vincent và Grenadines

Afro-Vincentian; Americans, U.S.; Arab, Syrian; Black Carib; British; Deaf; East Indian; French; Latin American; Portuguese; Spaniard;