Uruguay

Thông tin về Uruguay

Region: Châu Mỹ
Capital: Montevideo
Population: 3,423,000
Area (sq km): 176,215
FIPS Country Code: UY
ISO Country Code: UY
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Uruguay

Map of Uruguay

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Uruguay

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Uruguayan Sign Language - ISO Language [ugy]

Những hội nhóm ở Uruguay

Afro-Uruguayan ▪ Americans, U.S. ▪ Amerindian, Detribalized ▪ Argentinian White ▪ Armenian ▪ Assyrian ▪ Basque ▪ Brazilian, Mestizo ▪ Brazilian, White ▪ Bulgarian ▪ Chilean ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ Eurasian ▪ French ▪ Galician ▪ German ▪ Greek ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Italian ▪ Jew, Spanish Speaking ▪ Polish ▪ Russian ▪ Serb ▪ Slovak ▪ Spaniard ▪ Ukrainian ▪ Uruguayan, Mestizo ▪ Uruguayan, White ▪ Zambo, Mulatto