Uruguay

Thông tin về Uruguay

Region:Châu Mỹ
Capital:Montevideo
Population:3,372,000
Area (sq km):176,215
FIPS Country Code:UY
ISO Country Code:UY
GRN Office:

Map of Uruguay

Map of Uruguay

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Uruguay

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Uruguayan Sign Language - ISO Language [ugy]

Những hội nhóm ở Uruguay

Afro-Uruguayan; Americans, U.S.; Amerindian, Detribalized; Argentinian White; Armenian; Assyrian; Basque; Brazilian, Mestizo; Brazilian, White; Bulgarian; Chilean; Croat; Czech; Deaf; Eurasian; French; Galician; German; Greek; Han Chinese, Mandarin; Italian; Jew, Spanish Speaking; Polish; Russian; Serb; Slovak; Spaniard; Ukrainian; Uruguayan, Mestizo; Uruguayan, White; Zambo, Mulatto;