Turks và Caicos Islands

Thông tin về Turks và Caicos Islands

Region:Châu Mỹ
Capital:Cockburn Town
Population:32,427
Area (sq km):500
FIPS Country Code:TK
ISO Country Code:TC
GRN Office:

Map of Turks và Caicos Islands

Map of Turks và Caicos Islands

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Turks và Caicos Islands

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

English: USA [United States of America] [eng]

Những hội nhóm ở Turks và Caicos Islands

Americans, U.S.; Deaf; Haitian; Turks and Caicos Creole English;