Rwanda

Thông tin về Rwanda

Region:Châu Phi
Capital:Kilgali
Population:10,277,000
Area (sq km):26,338
FIPS Country Code:RW
ISO Country Code:RW
GRN Office:

Map of Rwanda

Map of Rwanda

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ

English: Africa [Sierra Leone] [eng]

French: Africa [Congo, Democratic Republic of] [fra]

Kinyarwanda - ISO Language [kin]

Rundi [Burundi] - ISO Language [run]

Những hội nhóm ở Rwanda

Arab; Deaf; Fleming; French; Gujarati; Hima; Hutu, Rundi; Hutu, Rwandese; Lingala; Pygmy, Twa; Swahili; Tutsi;