Rwanda

Thông tin về Rwanda

Region:Châu Phi
Capital:Kilgali
Population:10,277,000
Area (sq km):26,338
FIPS Country Code:RW
ISO Country Code:RW
GRN Office:GRN Offices in Africa

Map of Rwanda

Map of Rwanda

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Rwanda

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 5

English: Africa [Sierra Leone] [eng]

French: Africa [Congo, Democratic Republic of] [fra]

Kinyarwanda - ISO Language [kin]

Kinyarwanda - ISO Language [kin]

Rundi [Burundi] - ISO Language [run]

Những hội nhóm ở Rwanda

Arab ▪ Deaf ▪ Fleming ▪ French ▪ Gujarati ▪ Hima ▪ Hutu, Rundi ▪ Hutu, Rwandese ▪ Lingala ▪ Pygmy, Twa ▪ Swahili ▪ Tutsi