Suriname

Thông tin về Suriname

Region:Châu Mỹ
Capital:Paramaribo
Population:524,000
Area (sq km):163,820
FIPS Country Code:NS
ISO Country Code:SR
GRN Office:

Map of Suriname

Map of Suriname

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Suriname

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 19

Arawak [Suriname] - ISO Language [arw]

Arawak [Suriname] - ISO Language [arw]

Arawak [Suriname] - ISO Language [arw]

Arawak [Suriname] - ISO Language [arw]

Aukaans: Cottica River [Suriname] [djk]

Aukaans: Stoelmanseiland [Suriname] [djk]

Aukan [Suriname] - ISO Language [djk]

Aukan: Aluku [Suriname] [djk]

Carib [Suriname] - ISO Language [car]

Carib: Tyrewuju [Suriname] [car]

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

Javanese, Suriname - ISO Language [jvn]

Saramacca [Suriname] - ISO Language [srm]

Sarnamie Hindustani [Suriname] - ISO Language [hns]

Sranan Tongo [Suriname] - ISO Language [srn]

Sranan Tongo [Suriname] - ISO Language [srn]

Trio [Suriname] - ISO Language [tri]

Wayana [Suriname] - ISO Language [way]

Wayana [Suriname] - ISO Language [way]

Những hội nhóm ở Suriname

Afro-Guyanese; Akuliyo; Arab, Syrian; Arawak; Aukan, Ndjuka; Carib, Galibi; Deaf; Han Chinese, Cantonese; Han Chinese, Hakka; Hmong Njua; Indonesian; Javanese, Caribbean; Jew, Dutch Speaking; Kwinti; Latin American, general; Portuguese; Saramaccan; Saramaccan, Matawari; Sarnami Hindi; Surinamese Creole, Sranan; Surinamese, Dutch-Speaking; Tiriyo, Trio; Warao; Wayana;