Malawi

Thông tin về

Region:Châu phi
Capital:Lilongwe
Population:15,692,000
Area (sq km):118,484
FIPS Country Code:MI
ISO Country Code:MW
GRN Office:Global Recordings Network Malawi

Map of Malawi

Map of Malawi

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Chichewa [Malawi] - ISO Language [nya]
Chichewa Nyanja [Zimbabwe] - Dialect [nya]
Chisena-Chichewa [Mozambique] - Dialect [seh]
English: East Africa [Kenya] - Dialect [eng]
Lambia [Malawi] - ISO Language [lai]
Lomwe, Malawi - ISO Language [lon]
Nyakyusa-Ngonde: Sukwa [Malawi, Northern, Chitipa] - Dialect [nyy]
Sena, Malawi - ISO Language [swk]
Tonga (Malawi) - ISO Language [tog]
Tumbuka [Malawi] - ISO Language [tum]
Tumbuka: Yombe [Malawi] - Dialect [tum]
Yao: Malawi - ISO Language [yao]
Zulu [South Africa] - ISO Language [zul]

Những hội nhóm ở

Afrikaner; Ajao; Bemba; British; Deaf; Fipa; French; Greek; Gujarati; Jew, English Speaking; Kachchi; Kokola; Lambya; Lomwe, Nguru; Mpoto; Ndali; Nyakyusa; Nyanja; Nyiha; Nyika; Nyungwe; Portuguese; Sena; Senga; Shona; Swahili; Tonga; Tumbuka; Zulu;

Thông tin về