Martinique

Thông tin về Martinique

Region: Châu Mỹ
Capital: Fort-de-France
Population: 367,000
Area (sq km): 1,091
FIPS Country Code: MB
ISO Country Code: MQ
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Martinique

Map of Martinique

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Martinique

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

Lesser Antillean French Creole: Martinique [acf]

Những hội nhóm ở Martinique

Americans, U.S. ▪ Arab, Syrian ▪ Deaf ▪ French ▪ Guadeloupean Creole French ▪ Haitian ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Tamil Christian ▪ Vietnamese