Martinique

Thông tin về Martinique

Region:Châu Mỹ
Capital:Fort-de-France
Population:412,305
Area (sq km):1,091
FIPS Country Code:MB
ISO Country Code:MQ
GRN Office:

Map of Martinique

Map of Martinique

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Martinique

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

Creole: Martinique [acf]

Những hội nhóm ở Martinique

Americans, U.S.; Arab, Syrian; Deaf; French; Guadeloupean Creole French; Haitian; Han Chinese, Mandarin; Tamil Christian; Vietnamese;