Libya

Thông tin về Libya

Region:Châu Phi
Capital:TRIPOLI
Population:6,546,000
Area (sq km):1,775,500
FIPS Country Code:LY
ISO Country Code:LY
GRN Office:GRN Offices in Africa

Map of Libya

Map of Libya

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Libya

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 3

Arabic, Libyan - ISO Language [ayl]

French [France] - ISO Language [fra]

Tiếng Ả Rập [Djibouti] - Macrolanguage [ara]

Những hội nhóm ở Libya

Akhdam, Arabized Blacks ▪ Algerian, Arabic-speaking ▪ Arab, Cyrenaican ▪ Arab, Egyptian ▪ Arab, Libyan ▪ Arab, Moroccan ▪ Arab, Palestinian ▪ Arab, Sudanese ▪ Arab, Tunisian ▪ Arab, Yemeni ▪ Awjilah ▪ Bedouin, Fezzan ▪ Bedouin, Kufra ▪ Bedouin, Riyah ▪ Bedouin, Sanusi ▪ Bedouin, Sirtican ▪ Berber, Jalo ▪ Berber, Jofra ▪ British ▪ Bulgarian ▪ Croat ▪ Deaf ▪ Filipino, Tagalog ▪ French ▪ Ghadames ▪ Greek ▪ Gypsy, Domari ▪ Italian ▪ Jabal Nafusah ▪ Korean ▪ Maltese ▪ Punjabi ▪ Saharawi ▪ Sawknah ▪ Serb ▪ Sinhalese ▪ Swahili ▪ Tuareg, Tamastairt ▪ Tubu, Teda ▪ Turk ▪ Zaghawa ▪ Zuwarah