Bắc Triều Tiên

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:PYONGGANG
Population:23,991,000
Area (sq km):122,370
FIPS Country Code:KN
ISO Country Code:KP
GRN Office:

Map of Bắc Triều Tiên

Map of Bắc Triều Tiên

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Korean: Hamgyongdo [Korea, North] - Dialect [kor]
Korean, North [Korea, North] - Dialect [kor]
Tiếng Hàn Quốc [Korea, South] - ISO Language [kor]

Những hội nhóm ở

Deaf; French; Han Chinese, Mandarin; Korean; Russian;