Jordan

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:Amman
Population:6,472,000
Area (sq km):89,206
FIPS Country Code:JO
ISO Country Code:JO
GRN Office:

Map of Jordan

Map of Jordan

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Arabic, Bedouin: Jordan - Dialect [avl]
Arabic, South Levantine: Jordanian - Dialect [ajp]
Jordanian Sign Language - ISO Language [jos]

Những hội nhóm ở

Adyghe; Arab, Egyptian; Arab, Iraqi; Arab, Jordanian; Arab, North Iraqi; Arab, Palestinian; Arab, Saudi - Najdi; Arab, Syrian; Armenian; Azerbaijani, Azeri Turk; Bedouin; British; Chechen; Deaf; Druze; Filipino, Tagalog; Greek; Gypsy, Domari; Kabardian; Kurd, Kurmanji; Turkmen;