Eritrea

Thông tin về Eritrea

Region:Châu Phi
Capital:Asmara (Asmera)
Population:5,224,000
Area (sq km):121,100
FIPS Country Code:ER
ISO Country Code:ER
GRN Office:GRN Offices in Africa

Map of Eritrea

Map of Eritrea

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Eritrea

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 13

Bilen [Eritrea] - ISO Language [byn]

English: East Africa [Kenya] [eng]

Kunama [Eritrea] - ISO Language [kun]

Kunama [Eritrea] - ISO Language [kun]

Oromo: Tulema [Eritrea] [gaz]

Saho [Eritrea] - ISO Language [ssy]

Tigre [Eritrea] - ISO Language [tig]

Tigre [Eritrea] - ISO Language [tig]

Tigre [Eritrea] - ISO Language [tig]

Tigre: Mansa' [Eritrea] [tig]

Tigrinya [Ethiopia] - ISO Language [tir]

Tigrinya [Ethiopia] - ISO Language [tir]

Tigrinya [Ethiopia] - ISO Language [tir]

Những hội nhóm ở Eritrea

Afar ▪ Amhara, Ethiopian ▪ Arab, Hadrami ▪ Arab, Palestinian ▪ Arab, Sudanese ▪ Arab, Yemeni ▪ Beja, Bedawi ▪ Bilen ▪ Dahalik ▪ Deaf ▪ Irob, Saho ▪ Italian ▪ Kunama ▪ Nara ▪ Rashaida ▪ Somali ▪ Tigrai, Tigrinya ▪ Tigre