Ai Cập

Thông tin về Ai Cập

Region:Châu Phi
Capital:Cairo
Population:78,848,000
Area (sq km):997,739
FIPS Country Code:EG
ISO Country Code:EG
GRN Office:

Map of Ai Cập

Map of Ai Cập

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Ai Cập

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 4

Arabic, Eastern Egyptian Bedawi - ISO Language [avl]

Arabic, Egyptian - ISO Language [arz]

Arabic, Egyptian: Cairene Arabic [arz]

Arabic, Sa'idi [Egypt] - ISO Language [aec]

Những hội nhóm ở Ai Cập

Abaza; Adyghe; Albanian, Tosk; Algerian, Arabic-speaking; Amhara, Ethiopian; Arab; Arab, Egyptian; Arab, Lebanese; Arab, Libyan; Arab, Palestinian; Arab, Saidi; Arab, Sudanese; Arab, Yemeni; Armenian; Baharia; Bedouin, Levantine; Beja, Bedawi; British; Chechen; Deaf; Filipino, Tagalog; French; Fur; German; Greek; Gypsy, Domari; Gypsy, Halebi; Italian; Jew, Egyptian Speaking; Kharga, Selima; Nubian, Arabized; Nubian, Fedicca / Mohas; Nubian, Kunuz; Oromo, Tulama; Russian; Siwa; South Asian, general; Tuareg, Algerian; Turk;