Costa Rica

Thông tin về Costa Rica

Region:Châu Mỹ
Capital:San José
Population:4,640,000
Area (sq km):51,100
FIPS Country Code:CS
ISO Country Code:CR
GRN Office:

Map of Costa Rica

Map of Costa Rica

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Costa Rica

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 7

Bribri [Limón] - ISO Language [bzd]

Bribri [Limón] - ISO Language [bzd]

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

Chirripo [Cartago] - ISO Language [cjp]

Costa Rican Sign Language - ISO Language [csr]

Guatuso [Alajuela] - ISO Language [gut]

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Những hội nhóm ở Costa Rica

Americans, U.S.; Amerindian, Detribalized; Arab; Basque; Bribri; British; Brunka, Boruca; Chinese, general; Chirripo; Costa Rican; Deaf; European, general; French; Guatuso; Jamaicans; Jew, Spanish Speaking; Latin American, general; Mennonites; Native Criollo, Mestizo; Ngabe, Guaymi; Teribe;