Costa Rica

Thông tin về Costa Rica

Region: Châu Mỹ
Capital: San José
Population: 5,212,000
Area (sq km): 51,100
FIPS Country Code: CS
ISO Country Code: CR
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Costa Rica

Map of Costa Rica

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Costa Rica

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 6

Bribri [Limón] - ISO Language [bzd]

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

Chirripo [Cartago] - ISO Language [cjp]

Costa Rican Sign Language - ISO Language [csr]

Guatuso [Alajuela] - ISO Language [gut]

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Những hội nhóm ở Costa Rica

Americans, U.S. ▪ Amerindian, Detribalized ▪ Arab ▪ Basque ▪ Bribri ▪ British ▪ Brunka, Boruca ▪ Chinese, general ▪ Chirripo ▪ Costa Rican ▪ Deaf ▪ European, general ▪ French ▪ Guatuso ▪ Jamaicans ▪ Jew, Spanish Speaking ▪ Latin American, general ▪ Mennonites ▪ Native Criollo, Mestizo ▪ Ngabe, Guaymi ▪ Teribe