Brunei

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:Bandar Seri Begawan
Population:407,000
Area (sq km):5,765
FIPS Country Code:BX
ISO Country Code:BN
GRN Office:

Map of Brunei

Map of Brunei

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Cantonese [China] - ISO Language [yue]
English: USA [United States of America] - Dialect [eng]
Iban [Brunei] - ISO Language [iba]
Lundaye [Brunei] - Dialect [lnd]
Malay, Standard [Malaysia] - Dialect [zsm]
Penan [Brunei] - ISO Language [pne]

Những hội nhóm ở

Bajau, West Coast; Belait, Kiput; British; Brunei Malay, Kedayan; Dayak, Maanyak, Ma'anyan; Deaf; Dusun, Kadazan; Filipino, Tagalog; Han Chinese, Cantonese; Han Chinese, Hakka; Han Chinese, Mandarin; Han Chinese, Min Bei; Han Chinese, Min Dong; Han Chinese, Min Nan; Kayan, Busang; Korean; Lundayeh, Lun Bawang; Melanau; Nepalese; Punan-Nibong; Sea Dayak, Iban; Sinhalese; South Asian, general; Tutong, Bisayan; Tutung;