Bahamas

Thông tin về Bahamas

Region: Châu Mỹ
Capital: NASSAU
Population: 413,000
Area (sq km): 13,939
FIPS Country Code: BF
ISO Country Code: BS
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Bahamas

Map of Bahamas

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Bahamas

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 2

Bahamas English Creole [Bahamas, The] - ISO Language [bah]

English: USA [United States of America] [eng]

Những hội nhóm ở Bahamas

Afro-Bahamian ▪ Americans, U.S. ▪ Bahamian ▪ British ▪ Chinese, general ▪ Deaf ▪ Greek ▪ Haitian ▪ Jamaicans ▪ Jew, English Speaking