Barbados

Thông tin về Barbados

Region: Châu Mỹ
Capital: BRIDGETOWN
Population: 282,000
Area (sq km): 430
FIPS Country Code: BB
ISO Country Code: BB
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Barbados

Map of Barbados

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Barbados

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

English: USA [United States of America] [eng]

Những hội nhóm ở Barbados

Americans, U.S. ▪ Barbadian ▪ British ▪ Deaf ▪ Greek ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ South Asian, general