Bahrain

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:Al-Manamah
Population:1,318,000
Area (sq km):691
FIPS Country Code:BA
ISO Country Code:BH
GRN Office:

Map of Bahrain

Map of Bahrain

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Arabic, Baharna [Bahrain] - ISO Language [abv]
Arabic: Standard [Saudi Arabia] - ISO Language [arb]

Những hội nhóm ở

Americans, U.S.; Arab, Bahraini; Arab, general; British; Deaf; Filipino, Tagalog; Gujarati; Jew, Arabic Speaking; Kerinci; Korean; Kurd, Kurmanji; Malayali; Persian; Tamil Hindu; Telugu; Turk; Urdu;