Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:ABU DHABI
Population:4,707,000
Area (sq km):77,700
FIPS Country Code:AE
ISO Country Code:AE
GRN Office:

Map of Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Map of Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Arabic, Gulf [Qatar] - ISO Language [afb]

Những hội nhóm ở

Americans, U.S.; Arab, Egyptian; Arab, Gulf; Arab, Iraqi; Arab, Jordanian; Arab, Lebanese; Arab, Omani; Arab, Palestinian; Arab, Saudi - Hijazi; Arab, Sudanese; Arab, Syrian; Arab, Yemeni; Armenian; Baloch, Southern; Bedouin, Gulf; Bengali; British; Deaf; Filipino, Tagalog; French; Gypsy, Domari; Hazara; Japanese; Malay; Malayali; Nepalese; Pashtun, Central; Pashtun, Northern; Pashtun, Southern; Persian; Punjabi; Serb; Shihuh, Al-Shihuh; Sindhi; Sinhalese; Socotran; Somali; South Asian, general; Swahili; Telugu; Thai, Central; Turk; Urdu;