News

Trang này hiện không có sẵn bằng tiếng Việt.

Every Language is the bi-monthly newsletter of GRN Australia. Along with it's sister publication Rejoice! it will keep you up to date with what's happening in GRN. If you would like to receive them by post and/or email each month you can subscribe here.

Hãy hiện ra các 1 đến 30 của 135

Thông báo lưu trú

Nhận các câu chuyện truyền cảm hứng, các lời cầu nguyện và cách thức tham gia kể chuyện về Chúa Jesus bằng các ngôn ngữ khác nhau

GRN xử lý thông tin cá nhân với sự cẩn thận và thận trọng tối đa. Bằng cách gửi biểu mẫu này, b bạn đồng ý /b cho GRN sử dụng thông tin này cho mục đích đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc tiết lộ nó cho bất kỳ bên nào khác trừ khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn. Xem để biết thêm thông tin.

Thông tin liên quant

Global Recordings Network Australia - General information, articles, news and contact details about GRN Australia.

Châu Úc - Thông tin về Châu Úc

Pray -