Donate online to support GRN staff

Donate online to support GRN staff

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

Make a one-off or regular donation to support the staff of Global Recordings Network.

If you want to indicate your support for a staff member, but make the payments through some other method, go to the pledge page.

Contact Information

Support Information

Credit Card Information

Tinatrato ng GRN ang personal na impormasyon nang may lubos na pangangalaga at pagpapasya. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng form na ito sumasang-ayon ka sa GRN gamit ang impormasyong ito para sa layunin ng pagtupad sa iyong kahilingan. Hindi namin ito gagamitin para sa anumang iba pang layunin, o ibunyag ito sa anumang ibang partido maliban kung kinakailangan upang matugunan ang iyong kahilingan. Tingnan ang Pansariling Patakaran para sa higit pang impormasyon.

Katulad na kaalaman

Australia - Kaalaman tungkul sa Australia