The Living God

The Living God

Balangkas: God knows all, even our thoughts; idols don't see anything. God's hatred of sin; His judgment. His love and provision for sinful man - Christ's atonement. Invitation. Sinner's prayer. Very short sentences.

Bilang ng Talata: 080

Wika: English

Tema: Sin and Satan (Satan (the devil)); Christ (Son of God); Character of God (Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (No other gods, idols, Forgiveness)

Tagapakinig: Hindu

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: None

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Hello. I have something to tell you. Listen with care. The gods that you worship, are they alive? No. But there is a God Who is alive. He knows all about you! He sees all you do. He hears all you say. Yes! He knows all your thoughts - your good thoughts, your bad thoughts. This God in Heaven sees all your sins. Look at your gods of wood and stone and mud. Can they see what you do - in the dark, in the light? No! Can they hear what you say? What you shout? What you whisper? No! Do they know what you think? Your bad thoughts - your good thoughts? No! They cannot. They are only wood, only stone, only mud.

But the God of Heaven does. He sees all you do. He knows all your thoughts and the evil in your heart. No one can fool Him.

God hates sin. He will have none of it. He will punish those who sin. He says your sins will shut the door of Heaven and you will not enter. But listen! This is a wonderful thing! God will forgive your sins. He loves you. He does not want the door of Heaven to be shut against you. Jesus, God's Son, was without sin, but He took your punishment because He loved you. He shed His blood for you and for all people, because of their sins. He made the sacrifice by dying. Thus He paid for your sins.

Now if you will talk to Him and invite Him to live in your heart He will do it. He will forgive your sins. He will help you to do right. He will put joy in your heart.

Listen to the words of the God of Heaven - the only true God. "Come to Me. I will forgive you. I will give you a new heart. I will help you and stay with you. And some day I will come and take you to My house in Heaven where I am making a place for you. There you will live with Me in great happiness forever."

These are the words of the God of Heaven. Consider them carefully and obey, that the door of Heaven may be open to you. Speak to Him now. God can hear you where you are. Say to Him thus: "Oh, true God of Heaven and earth, forgive my sins. I am wicked. My heart is evil. Wash my sins away that the door of Heaven might open to me. Come into my heart and dwell with me. Thank You, Jesus, for paying for my sins."

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons