unfoldingWord 44 - Peter Aru John Ekta Lengra Manu ke Bhal kurise

unfoldingWord 44 - Peter Aru John Ekta Lengra Manu ke Bhal kurise

Balangkas: Acts 3-4:22

Bilang ng Talata: 1244

Wika: Nagamese

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Ek din, Peter aru John Temple te jaise. Ta-te ekta manu, jun jonom pora lengra asile, dorja te bhik mangikena bohithakise.

Peter tai ke saise aru koise; “Ami logote eku poisa nai. Hoilebi ami logote ki ase itu apuni ke di ase. Jisu laga nam te koi ase, uthibi aru berabi!”

Ekdum pora Isor utu manu ke changai kuridise. Tai uthikena beraise aru Isor laga nam ucha kurise. Aru Temple laga bahar te thaka manukhan itu dikhikena bisi asurit hoise.

Changai hoi ja manu ke sabole olop manu ta-tejoma hoijaise. Peter taikhan ke koise: “Itu manu bhal hoise, hoilebi itu saikena asurit nohobi. Amikhan nijor laga hokti pora taike bhal kura nohoe aru amikhan bhal ase nimite ineka hoa nohoe. Hoilebi Jisu he tai laga hokti pora itu manu ke bhal kurise, kilekoile amikhan tai ke he biswas kure.”

“Apunikhan he Rome laga cholauta ke koikena Jisu ke moriadibole koise. Kun pora sob ke jibon diye, apunikhan tai ke he moraidise. Hoilebi Isor pora arubi tai ke jinda kuridise. Apunikhan eku najanikena itukhan sob kurise, hoilebi poila pora itu hobole ase koikena bhaoubadikhan pora likhise. Aru Masiha dukh pabo aru moribo koise. Itu nimite Isor pora ineka hobole dise. Itia apunikhan sob nijor pap laga maph mangibi aru Isor logote ahibi, ineka hoile he tai apunikhan laga pap dhulai dibo.”

Jetia Mondir laga cholautakhan Peter aru John laga kotha hunise, taikhan bisi bia paise aru tai duijon ke dhurikena jail te rakhidise. Hoilebi manukhan bisi pora Peter laga kotha hunikena biswas korise. Aru tetia kom-se-kom panch-hazar nisina manu biswasi hoise.

Dusra dinte, Jehudi cholautakhan Peter aru John ke maha purohit aru Jehudi laga dhorom chola manu khan logote anise. Aru utu lengra manu jun ke changai paise, tai ke bi anise. Tai khan Peter aru John ke hutise; “Apunikhan ki hokti pora itu lengra manu ke changai kurise?”

Peter jawab dise: “Itu manu jun apunikhan sob laga age-te khara hobole pari ase tai ke Jisu, Masiha laga hokti pora changai hoise! Apunikhan Jisu ke crus te maridise hoilebi Isor pora tai ke arubi jinda kuridise! Apunikhan tai ke mania nai, hoilebi Jisu laga hokti pora he nohoile, pap pora bachibole aru dusra rasta eku nai!”

Peter aru John pora mon dangor kurikena ineka kotha kuwa pora cholautakhan sob asurit hoise. Taikhan jane tai duijon pura likha ekubi nai. Hoilebi tetia taikhan laga mon-te ahise, tai duijon Jisu logote beraise. Itu nimite taikhan duijon ke koise: “Duijon pora Jisu laga kotha manukhan ke arubi koise koile, amikhan pora duijon ke bisi sajai dibo.” Itu pichete Peter aru John ke jabole dise.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?