unfoldingWord 07 - Isor pora Jakob ke Asis Dise

Balangkas: Genesis 25:27-35:29

Bilang ng Talata: 1207

Wika: Nagamese

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Duijon chokorakhan dangor hoijaise, hoilebi Jakob ghorte he thakibole bhal lage, aru Esau shikari kuri berabole khusi pai. Rebekah pora Jakob ke morom kori thakise aru Isak pora Esau ke morom kuri thakise.

Ek din Esau shikar korikena ahia homoe te tai bisi bhuk lagise. Tai Jakob ke koise; ‘‘Ami bisi bhuk lagi ase, amike khabole kiba dibi.’’ Jakob koise, ‘‘Apuni amike dangor chokora laga niomkhan dise koile ami apunike ithukhan khabole dibo.’’ Ineka koribole Esau monjur hoise aru Jakob ke kosom dise. Tetia he Jakob pora Esau ke khabole dise.

Isak tai laga asis Esau ke dibole mon thakise. Hoilebi tai itu nakura age-te, Rebekah pora Isak ke thokai loikena tai laga asis Jakob he lobole dise. Isak bisi bura hoija nimite, tai laga suku andha hoise. Rebekah pora Esau laga kaporkhan loise aru Jakob ke lagabole dise. Itu pichete saguli laga chamara loikena Jacob laga hath aru gola te lagai dise.

Aru Jakob Isak usorte ahise aru koise; ‘‘Ami Esau ase. Apuni amike asis dibole nimite ami ahise.’’ Jetia Isak pora Jakob laga gaote saguli chuli chuise aru tai laga kaporkhan gundaise, tai itu Esau he ase bhabikena Jakob ke tailaga asis dise.

Esau Jakob ke ghin lagibole lagise, kilekoile Jakob tailaga baba laga asiskhan loilo-a pora. Itu nimite Esau tai laga monte ketia taikhan laga baba morijabo, itu pichete tai Jakob ke morai dibo bhabona kurise.

Hoilebi Esau ki bhabiase, Rebekah jetia itu jani loise, tetia tai Jakob ke tai laga ghor-manukhan logote thakibole bisi dur te pathai dise.

Jakob tai laga ama laga ghor-manukhan logote bisi sal thakise. Itu homoe te Jakob maiki loise aru baro chokora aru ekta chukuri paise. Isor pora tai ke bisi dhonkhan dise.

Canaan charikena bis-sal pichete Jakob aru tai laga ghor-manukhan aru noukar aru goru-bhoisiakhan sob loikena wapas ahijaise.

Jakob bisi bhoi lagise kilekoile Esau itia bi tai ke morai dibole mon ase naki bhabona kuri thakise. Itu nimite tai laga noukar khan ke ghoru-bhoisia bisi loikena Esau ke dibole age-te pathaise. Jakob laga noukarkhan Esau ke koise; ‘‘Itukhan sob apuni laga noukar Jakob pora apunike di ase. Aru tai nijor thik amikhan laga pichete joldi ahi punchibo ase.’’

Hoilebi Esau Jakob ke eku jokhom kuribole bhabona rakhanai. Tai Jakob ke lok paikena bisi khusi hoise. Jakob eku digdar napaikena Canaan te shanti pora thakise. Jetia Isak bisi bura hoikena morise, Jakob aru Esau tai ke kobor dise. Isor kotha juntu Abraham ke kosom dise, utu laga asis Isak logot pora Jakob bi paise.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?