Mga rekordings ng script na ito: Don't Be Afraid

Pinapakita ang mga items 1 hanggang 17 mula sa 17

AreAre [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life

Bainapi [Papua New Guinea, Western] - Good News & Words of Life

Bhumij [India, Assam] - Words of Life

Bitara [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Chinese, Mandarin: Wenshan [China, Yunnan, Wenshan Zhuang Miao] - Words of Life

Guugu-Yimidhirr [Australia] - Words of Life

Ifugao: Banaue [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Ifugao] - Words of Life 1

Kaluli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life

Kobon [Papua New Guinea] - Good News

Kuri Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life

Kwomtari [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Mahanto [India, Odisha] - Words of Life

Mamhoaf [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Mogiala [Papua New Guinea, Western] - Words of Life & songs

Naxi: Deqin [China, Yunnan] - Words of Life

Tibetan: Deqin [China, Yunnan, Deqing] - Words of Life

Umbundu [Angola] - Words of Life