Mga rekordings ng script na ito: The Christian and Temptation

Pinapakita ang mga items 1 hanggang 19 mula sa 19

Abau: Itam [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Amanab [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life 1w/ TOK PISIN songs

Aram: Atiapi [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life

Aram: Lolaribu [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life

Au [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life 2 w/ TOK PISIN songs

Awa & Kakoli Group [Papua New Guinea, Western Highlands] - Words of Life

Beaver [Canada, British Columbia] - Words of Life

Duna Group [Papua New Guinea] - Words of Life 2

Fasu [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life

Foe [Papua New Guinea] - Words of Life

Lau Seranga [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Mamhoaf [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Muhiang Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Olo: Nengian & Pultalul [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life 2 w/ TOK PISIN songs

Rao Group [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life 1

Siane: Alango [Papua New Guinea, Chimbu] - Words of Life

Taeme [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 2

Tumleo [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Urim [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life