Mga rekordings ng script na ito: Progressive Evangelistic Script (modified)

Pinapakita ang mga items 1 hanggang 2 mula sa 2

Mehinaku [Brazil, Mato Grosso] - Biblical Stories

Nahuat [El Salvador] [El Salvador] - Words of Life