Mga rekordings ng script na ito: Believe on the Lord and Be Saved

Pinapakita ang mga items 1 hanggang 3 mula sa 3

Armenian: Syria [Syria] - Yesterday, Today, and Forever

Ch'orti' [Guatemala] - Words of Life

Tugen [Kenya, Baringo] - Salvation