Mga rekordings ng script na ito: David and Goliath (Part One)/Joybells Victory

Pinapakita ang mga items 1 hanggang 5 mula sa 5

Are [Papua New Guinea, Milne Bay] - Bible stories

Buhutu [Papua New Guinea, Milne Bay] - Bible stories

Dzongkha [Bhutan] - Stories from the Old Testament

Maiwala [Papua New Guinea, Milne Bay] - Bible stories 1

Ubir [Papua New Guinea, Oro] - Bible Stories