Mga rekordings ng script na ito: Progressive Evangelistic Script (modified)

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Mehinaku [Brazil, Mato Grosso] - Biblical Stories
Nahuat [El Salvador] [El Salvador] - Words of Life