Mga rekordings ng script na ito: Believe on the Lord and Be Saved

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Armenian: Syria [Syria] - Yesterday, Today, and Forever
Ch'orti' [Guatemala] - Words of Life
Tugen [Kenya, Baringo] - Salvation