Mga rekordings ng script na ito: The Prophet's Story

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Judeo-Georgian [Israel] - The Prophets' Story