Mga rekordings ng script na ito: Look, Listen & Live 8: Acts of the Holy Spirit (Revised)

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Tagálog [Philippines] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT
Thimbukushu [Namibia] - LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT