Mga rekordings ng script na ito: The Light of the World

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Kikuyu [Kenya, Kiambu] - The Living Christ - Lessons 10 - 12
Saraiki: Multani [Pakistan, Punjab] - Gospel Messages
Singpho [India, Assam] - Jesus, the Light of the world
Swahili [Kenya] [Kenya, Lamu] - The Living Christ Lessons 10 - 12
Swahili: Tanzania [Tanzania] - Words of Life 1