Mga rekordings ng script na ito: The Living Christ Will Return

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Burmese [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 3 & 4
Chin, Dai: Ngxang [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 3 & 4
Chin, Eastern Khumi: Lemi [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 3 & 4
Chin, Falam: Taisun [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 3 & 4
Chin, Hakha [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 3 & 4
Chin Kungsho [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 3 & 4
Gbereshe Mandingo [Sierra Leone] - TLC Lesson 4 - The Living Christ Will Return
Kebu Fula [Sierra Leone] - TLC Lesson 4 - The Living Christ Will Return
Kikuyu [Kenya, Kiambu] - The Living Christ - Lessons 4 - 6
KongGe [China, Yunnan, Xishuangbanna] - Who Is God?
Naga, Kokak [Myanmar, Sagaing, Layshi] - The Living Christ - Lessons 3 & 4
Naga, Long Phuri [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 3 & 4
Shan [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 3 & 4
Suau: Lausaha [Papua New Guinea, Milne Bay] - The Living Christ - Lessons 4 - 6
Swahili [Kenya] [Kenya, Lamu] - The Living Christ - Lessons 4 - 6