Mga rekordings ng script na ito: AIDS, Before and After

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
French: Africa [Cameroon] - Before and After AIDS
Suba [Kenya] - Before and After AIDS