Mga rekordings ng script na ito: The Great Supper

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
German, Pennsylvania: Non-Amish [United States of America, Pennsylvania] - Words of Life
Otomi de Temoaya [Mexico, Estado de México] - Words of Life 1