Mga rekordings ng script na ito: The Teaching of Jesus Christ

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Cao Miao, Sanjiang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Chinese: Hubei Chongyanghua [China, Hubei] - Becoming a Friend of God
Chinese: Hubei Dangyanghua [China, Hubei] - Becoming a Friend of God
Chinese: Hubei Wuhandayehua [China, Hubei] - Becoming a Friend of God
Chinese: Hunan Xiantanhua [China, Hunan] - Becoming a Friend of God
Chinese: Liansan [China, Guangdong, Liansan xian] - Becoming a Friend of God
Chinese: Lianzhouhua [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Chinese, Wu: Shanghai [China, Anhui] - Becoming a Friend of God
Chinese: Ying Pan Hua [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Daur [China, Heilongjiang] - Words of Life
Dong: Longsheng [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Dong: Sanjiang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Dzao Min [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God
Gelao: Huangniu Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Guiliu [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Hmong, Flowery: Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God
KongGe [China, Yunnan, Xishuangbanna] - Who Is God?
Lao Song Dam [Thailand, Nakhon Pathom] - Words of Life & Story of Joseph
Li: Baoting Nanmo [China, Hainan] - Becoming a Friend of God
Li: Baoting Zalin [China, Hainan] - Becoming a Friend of God
Li: Hainan Changjiang Baoping [China, Hainan] - Becoming a Friend of God
Li: Lingshui Wanfu [China, Hainan] - Becoming a Friend of God
Li: Lingshui Zhuguan [China, Hainan] - Becoming a Friend of God
Li: Sanya Hongqi [China, Hainan] - Becoming a Friend of God
Li: Tongjia [China, Hainan] - Becoming a Friend of God
Mandarin [China] - Becoming a Friend of God
Maonan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Miao: Caijiang Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Miao: Cingsui Longlin [China, Guangxi Zhuang, Longlinxian XinZhonzhen] - Becoming a Friend of God
Miao: Hongtou Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Miao: Longlin Binya [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Miao, Lonsheng Mati [China, Guangxi Zhuang, Guilin, Longsheng Gezu] - Becoming a Friend of God
Miao: Luizhou Longshui Antai [China, Guangxi Zhuang, Liuzhou City Longshui] - Becoming a Friend of God
Miao: Pian Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Mulao: Napo [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Naxi [China, Yunnan] - Becoming a Friend of God
Ngochang [China, Yunnan] - Words of Life 2
Pa-Hng [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Pinghua: Guangxi Nanning [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Tujia: Hebei Ensui [China, Hebei] - Becoming a Friend of God
Tuyao: Bama Dongsan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Anding Bamadongsan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Baiku Hechicheling [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Beilou Tianlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Bunu Dahuaxian Yalong [China, Guangxi Zhuang, Dahuaxian Yalongxiang] - Becoming a Friend of God
Yao: Fan Bamadongshan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da. [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God
Yao: Guangdong Luyuan Longnan [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God
Yao: Guangdong Luyuan Yuxi [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God
Yao: Guilin Guanyang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Guoshan Hunan Jianghua [China, Hunan] - Becoming a Friend of God
Yao: Guoshan Hunan Jiang Yong [China, Hunan] - Becoming a Friend of God
Yao: Guoshan Lingchuan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Hei Dahuaxian Jiangnan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Landian Dianlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Liansan Guosan [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God
Yao: Longsheng Heping [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Man Dahuaxian Jiangnan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Mubing Tianlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Pangu Tian Lin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Panyao Ziyuan Hekou [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Pingdi Hunan Jianghua [China, Hunan] - Becoming a Friend of God
Yao: San Tiandong Linfeng [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Sanzi Jinxiuluoxiang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Tiane [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Tu Bamasuolu [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yao: Tu Bamaxisan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Yi: Gan [China, Yunnan] - Becoming a Friend of God
Yi: Guangxi Longlin [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Baise [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Bama Bafa [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Guilin Longsheng Heping [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Hechi Liuxu [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Hunan Jianghau [China, Hunan] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Liansan [China, Guangdong] - Becoming a Friend of God
Zhuang, Liuzhou Liucheng [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Luocheng [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Nandan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Nanning Fushu [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Napo [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Ningming Mingjiang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Ningming Nakan [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang, Northern [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Qinzhou Guitai [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang, Southern [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang: Tiane [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God
Zhuang, Yang [China, Guangxi Zhuang] - Becoming a Friend of God