Mga rekordings ng script na ito: You Can be a Christian

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Giziga, North: Maroua [Cameroon, Extrème-Nord] - Words of Life
Samogho: Dyanka [Burkina Faso] - Words of Life