Mga rekordings ng script na ito: Let Us Change this World

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Nandi [Kenya, Nandi] - Words of Life 3
Tyap: Attakar [Nigeria, Kaduna] - Words of Life
Tyap: Kacecere [Nigeria, Kaduna] - Words of Life