Mga rekordings ng script na ito: Summary of Romans 1-8 (Part 3)

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Foe [Papua New Guinea] - Words of Life
Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 2
Samberigi [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 1
Wantoat Group [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life