Mga rekordings ng script na ito: Our Enemy

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Itonama [Bolivia] - Words of Life
Nomatsiguenga [Peru, Junin] - LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
Nomatsiguenga [Peru, Junin] - Words of Life & Songs
Quechua, Puno [Peru, Arequipa] - Words of Life 2